"Meer focus, veerkracht en vitaliteit,

   floreren in leven, liefde en werk"

Mindfulness door Sandra van Nispen

Hoe met mindfulness organisaties succesvoller worden

employee engagement

Massages achter je bureau?  

Logisch dat bedrijven met betrokken werknemers succesvoller zijn. Emotioneel betrokken werknemers hebben intrinsiek hart voor de zaak en zijn vanuit zichzelf steeds bereid dat extra tandje bij te zetten als het nodig is. Daardoor zijn ze productiever, effectiever, hebben meer plezier in hun werk, halen meer omzet, zijn duurzamer inzetbaar, klanten meer 

tevreden, alle stakeholders blij. Betrokken betekent niet per se 'gelukkige' of 'tevreden' werknemers. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Massages achter je bureau en vrijdagmiddagborrels zijn leuk en zeker ook waardevol. Ze maken werknemers misschien 'gelukkig', maar het betekent niet perse dat ze zich net even extra inzetten als de situatie daarom vraagt. 'Tevreden' is ook niet genoeg, want als werknemers iedere dag van 9 tot 5 tevreden op het werk zijn, betekent het nog niet automatisch dat er bereidheid is in tijden van nood vanzelfsprekend die overuren te maken die nodig zijn. Employee engagement is belangrijk, het levert organisaties veel op. 

HR-uitdaging nummer 1

Ruim 85% van (HR) leidinggevenden noemt het gebrek aan employee engagement en behoud van personeel de grootste uitdaging van dit moment, met name bij de jonge high potentials. Na een kostbare en intensieve leerperiode van hoogstens een paar jaar, vliegen de vogels alweer uit op zoek naar mogelijk betere kansen. Er is niet genoeg emotionele betrokkenheid bij de (doelen van de) organisatie om te blijven. Dat zijn dure investeringen.

Een paar schrikbarende cijfers van recent onderzoek:
- 29% van de werknemers voelt zich echt betrokken bij het werk en werkt met passie.
- 54% is niet betrokken. Deze werknemers brengen tijd door achter hun bureau en slaapwandelen door de dag.
- 17% is actief-niet-betrokken!! Deze werknemers voelen zich ontevreden en reageren dat af op hun collega’s. Zij werken subtiel of niet zo subtiel tegen wat de betrokken collega’s juist proberen te bereiken.

4 belangrijkste redenen voor employee engagement of juist niet

Hieruit blijkt hoe belangrijk employee engagement is voor het succes van de organisatie en dat leiders zich beter zonder uitstel kunnen verdiepen in wat de beste omstandigheden zijn om werknemers te laten floreren. En mooi om te bedenken dat mensen er graag vol voor willen gaan. Ze voelen zich veel beter als ze zich 100% inzetten voor hun werk dan als ze onverschillig zijn of de kantjes ervan af lopen.

1. Cultuur: werknemers moeten zich thuis voelen en zich kunnen identificeren met de daar heersende werkcultuur.
2. Ontwikkelplan: het werkt super motiverend om een goed ontwikkelplan te hebben. Als jonge potentials daar zelf nog geen duidelijke visie op hebben, is het belangrijk de communicatie daarover actief en open te houden. Investeren in groei en ontwikkeling als individu en als team geeft vleugels!
3. Communicatie: gebrek aan open communicatie is een grote dooddoener en kan leiden naar ‘the working dead’, zoals niet betrokken werknemers, een beetje luguber, in het Engels worden genoemd. Communicatie is belangrijk van hoog tot laag in de organisatie, niet alleen van werknemer naar manager. Als werknemers niet op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen in het bedrijf worden ze onverschillig en kan er weerstand en zelfs wrok ontstaan. Als werknemers merken dat hun mening ertoe doet en de communicatielijnen ook naar de hogere regionen in het bedrijf open zijn, dan zijn ze actief en betrokken.
4. Relatie met de baas: in de directe relatie met de baas speelt met name of de werknemer zich erkend en gewaardeerd voelt, een grote rol. Ieder mens wil zich gezien en gehoord voelen. Met adequate opleidingen op zak en voldoende ervaring stellen de meeste werknemers een grote mate van autonomie in het werk op prijs.

‘People don’t quit their jobs,
they quit their bosses’

De rol van mindfulness bij employee engagement

Mindfulness kan hierbij direct en indirect een sleutelrol spelen. Omdat mind-training leidt tot een verbeterd vermogen om potentieel en talenten te benutten en ontwikkelen, laat dat zich terugzien in meer betrokken werknemers en een lager verloop van personeel. In de praktijk betekent het dat mindfulness, werknemers helpt meer focus te ontwikkelen, productiever te zijn en beter hun energie te managen. 

Het stimuleert creativiteit en innovatie waardoor de kwaliteit van de producten verbetert. Het leidt tot betere communicatie, betere samenwerking en onderlinge relaties. Behalve een betere performance draagt mindfulness ook bij aan meer emotioneel welzijn. Al deze factoren dragen bij aan een meer geïntegreerd, gebalanceerd en vervullend leven.

Hoe kunnen leiders mindfulness in hun organisatie brengen?

1. Creëer een overtuigende visie. In corporate mindfulness trainingen zoals de wordt deze actief in lijn gebracht met de doelen, prioriteiten en planning op de werkvloer, zodat de neuzen dezelfde kant opstaan. Wat voor mindful werkcultuur heb je als leider voor ogen om de organisatie verder te brengen? Reflecteert de corporate visie nog steeds accuraat de richting waar de organisatie naar toe beweegt en motiveert het de werknemers? Zo niet, dan is dit het goede moment voor een evaluatie.
2. Zorg voor een heldere communicatie. Als je tevreden bent met de visie, is het belangrijk deze openlijk te delen met de werknemers. Als een leider zelf ervaring heeft met mindfulness, is het heel krachtig als hij/zij deze ervaringen deelt om werknemers te motiveren en empoweren. Als er bovendien ruimte wordt gecreëerd voor werknemers om hun ervaringen te delen, creëert dat vertrouwen en loyaliteit. Het is een inspirerend voorbeeld van oprechtheid en authentieke communicatie.
3. Bied een mindfulness training aan binnen het bedrijf. Deelnemers kunnen direct zelf de positieve gevolgen gaan ervaren, zoals beter met stress kunnen omgaan, meer focus, ontspanning en effectiviteit en minder makkelijk afgeleid zijn. Mensen merken dat ze creatiever/innovatiever worden. Zorg dat er een ruimte is waar werknemers dagelijks met elkaar 10 minuten mindfulness kunnen oefenen.
4. Creëer gunstige omstandigheden voor een mindful organisatie door mindfulness toe te passen gedurende de dag. Begin iedere vergadering met 2 minuten mindfulness, zodat iedereen afleiding kan loslaten en de focus kan richten op de agenda. Spreek met elkaar af hoe je meer mindful kunt e-mailen, communiceren, etc. Breng mindfulness in de verschillende werkactiviteiten.
5. Hang ‘reminders’ om mindful te zijn op aan de muur of op andere in het oog springende plekken.

Samenvattend, mindfulness levert een cruciale bijdrage aan de betrokkenheid en het werkplezier van de werknemers. Dat levert uiteindelijk de beste resultaten op voor iedereen.

Tags

mindfulness, verandering, vrijheid


Misschien ook interessant voor je:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}