"Meer focus, veerkracht en vitaliteit,

   floreren in leven, liefde en werk"

Mindfulness door Sandra van Nispen

Welzijn en goed presteren, een opwindende nieuwe wetenschap

welzijn en goed presteren

Intelligentie: snel of langzaam? 

Er is een direct verband tussen snelheid van denken & reageren enerzijds en intelligentie anderzijds. Slimme mensen kunnen hun taken sneller doen, waardoor ze meer tijd over houden. Maar meer tijd voor wat? Wat doen ze met die extra tijd die hun slim/snelheid ze heeft opgeleverd? Gedeeltelijk komt die snelheid doordat slimme mensen, snel veel informatie kunnen automatiseren, betoogt Martin Seligman in zijn boek ‘Flourish, a New Understanding of Happiness and Well-being’. Daardoor kunnen intelligente mensen sneller opereren. De extra tijd die dat ze oplevert, kunnen zij gebruiken om dat deel van hun taak die ze niet op de automatische piloot kunnen doen, met extra aandacht nog beter te doen. Ze kunnen nu excelleren, en daarmee hun concurrenten de loef afsteken.

Automatische piloot en intelligentie

Slimme mensen en ‘experts’ doen het beter en sneller. Dat komt o.a. zoals hierboven aangegeven, dat zij al veel informatie hebben geautomatiseerd door hun vele ervaring. Intelligentie heeft in die zin dus ook te maken met oefenen, oefenen, oefenen. Bijvoorbeeld: een beginnend bridgespeler heeft meer tijd nodig om bij iedere ronde de verschillende mogelijkheden te berekenen om de speelwijze te kunnen bepalen, dan een zeer geoefend speler die in één oogopslag direct alle informatie tot zijn beschikking heeft.

Seligman was zelf een snellertje. Hij kreeg dit met de paplepel ingegoten, zijn ouders hadden snelheid hoog in het vaandel staan. Nadat hij zijn studie had afgerond, haalde hij zijn PHD vervolgens in een periode van 2 jaar en 8 maanden. Zijn ouders waren vast trots, of zou het nooit goed genoeg geweest zijn?

welzijn en presteren

De intelligentie van langzaam

Eerlijkheidshalve wijst Seligman ook op de ‘deugd van langzaam zijn’ en geeft hij toe dat zijn mentale snelheid hem ook veel heeft gekost. Hij merkte dat hij regelmatig nuances miste en observeerde dat hij eigenlijk vaker het mentale equivalent had moeten nemen van een diepe rustige ademhaling. Daar was hij naar op zoek, ‘the mental equivalent of a calm, deep breath’.
Met zijn hoge IQ en snelheid heeft Seligman in al die jaren nog niet ontdekt dat je geen mentaal equivalent nodig hebt van een adempauze, want het is er al, het is één pakket. De adem, het lichaam en de geest zijn direct met elkaar verbonden en als je met een van de drie aan de slag gaat, heeft dat meteen effect op de andere twee. Met andere woorden, als je langzaam en diep ademt, ontspant ook je geest.
Iedereen die mindfulness beoefent, weet dat. Als je regelmatig in je leven een ademruimte neemt, of als je het even zwaar hebt een ademruimte met coping, creëer je daarmee direct de open ruimte en ontspanning in je geest die je nodig hebt. Je lichaam ontspant er ook van, hoewel je dat niet als doel stelt.

Een reis van 1000 mijl begint met 1 stap

Je wilt zoveel, nietwaar? Je wilt de best mogelijke prestatie leveren in je werk, maar ook de beste partner/ ouder/ vriend zijn – of hoe jouw leven er ook uit ziet. Het is een hele uitdaging om al die ballen tegelijkertijd in de lucht te houden. Maar er is een vijand die zich

welzijn sociale media

als een vriend voordoet – het lijkt zo leuk - die regelmatig al je goede inspanningen torpedeert. Je wilt alles tegelijk, het lijkt alsof het dan sneller en beter gaat. Terwijl je met je taak bezig bent, ben je ook met allerlei andere dingen bezig, zoals die leerzame, inspirerende, interessante, gekke, leuke artikelen, foto’s, anekdotes, films die voorbij vliegen. In feite zijn al die dingen op dat moment ‘weapons of mass distraction’.

Als je wilt, onderzoek eens voor jezelf in de komende periode, hoe vaak je je laat afleiden als je aan een taak begonnen bent. Hoe lang ben je dan afgeleid, voordat je weer ‘terugkomt’? Hoe snel vliegt je aandacht daarna weer weg? Hoe goed ben je in staat bewust je aandacht te richten op een taak die voor je ligt, en daar dan consistent aan door te werken, tot dat het af is?

Focus op de essentie

Jezelf trainen in het ontwikkelen van focus, in plaats van jezelf (vaak onbewust) te trainen in onrust en afleiding, is de beste vaardigheid om te leren. Zo krijg je weer controle over je leven, in plaats van je op sleeptouw te laten nemen door de grollen en grillen van wat er allemaal op je afkomt. Stel jezelf gedurende de dag regelmatig de vraag:

Is dit echt het allerbelangrijkste dat
ik nu moet doen met mijn tijd en energie?

Gunstige omstandigheden creëren voor welzijn

Door meer mindful te leven en te werken – m.a.w. met meer focus, helderheid, creativiteit – creëer je gunstige omstandigheden voor welzijn. Welzijn is een nieuwe wetenschap aan het worden. We blijken het vandaag de dag nodig te hebben omdat onder andere door de razendsnelle technologische ontwikkelingen onze leef- en werkstijl zo drastisch veranderd is dat we weer moeten leren wat we nodig hebben om in balans te blijven, gelukkig en succesvol in leven en werk. 


Tags


Misschien ook interessant voor je:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}